زنان و رفتارهای مادرگونه در حق همسر - کتاب ها و مقالات دکتر پریسا خسروتاش


مادری کردن برای همسر در ابتدا ممکن است جوانب مثبتی داشته باشد اما در دراز مدت اثرات مخربی روی رابطه شما با همسرتان خواهد گذاشت.حال ببینیم به چه طریق این عامل باعث تخریب رابطه میان شما می شود:


-1    همسرتان از شما منزجر می شود و برعلیه شما طغیان می کند.ممکن است همسرتان از این مسئله شکایتی نکند و حتی اصرار داشته باشد که به کارتان ادامه دهید.اما این را بدانید که یک روز بر علیه شما شورش خواهد کرد.زیرا او در حین وابستگی به شما، نیازمند استقلال و جدایی از شما نیز می باشد واین نیاز باعث ایجاد طغیان خواهد شد.


-2رفتار شما احساس بی لیاقتی را به همسرتان منتقل می کند.این باعث می شود تا اعتماد به نفس همسرتان پایین آمده ورفتارش بچه گانه به نظر بیاید.پایین آمدن عزت نفس واعتماد به نفس یک مرد، باعث نداشتن احساس خوب نسبت به خودش خواهد شد وزمانی که نسبت به خودش احساس خوبی نداشته باشد شما را نیز کم تر دوست خواهد داشت.

.
چه کنیم تا از مادری کردن در حق مردان دست برداریم؟

همان طور که ذکر شد مادری کردن برای همسر عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت و باعث خدشه دار شدن روابط بین همسران خواهد شد.حال لازم است بدانیم که چگونه می توان این مسئله را کنترل کرد:


-1از انجام کارهایی که همسرتان می تواند به تنهایی انجام دهد صرف نظر کنید.به طور مثال زمانی که همسرتان می پرسد دفترچه ام کجاست؟به او بگوئید نمی دانم.فرصتی را فراهم نمایید تا خودش به دنبال آن بگردد.یا زمانی که لباس هایش را مرتب نمی کند و روی زمین پخش می کند برایش جمع آوری ومرتب نکنید.اگر همسرتان عادت کرده است که کارهایش را انجام دهید، ممکن است تمرین این حالت جدید، کمی طول بکشد یا شاید مدت ها طول بکشد تا کارهایی را که شما برایش انجام داده اید خودش بتواند انجام دهد.-2    باهمسر خود مانند شخصی لایق، توانا وقابل اعتماد رفتار نمائید.با او به گونه ای رفتار کنید که نشان دهد او بزرگسالی فهمیده و توانا است وشما می توانید همیشه روی او حساب کنید.بدانید چون مدت ها کارها را شما نظم می دادید ، دچار سستی و فراموشی می شود وممکن است گاهی اوقات کارهایی را فراموش کرده وبه خوبی انجام ندهد. بدانید که در این مواقع نباید از او انتقاد کنید بلکه باید با او همدردی کرده ودر جهت ادامه کارش او را تشویق کنید. به طور مثال زمانی که چندبار وقت مراجعه به دندان پزشک را فراموش کند،این باعث می شود که حساسیت بیشتری نسبت به زمان پیدا نماید و برنامه هایش را با دقت بیشتری وارسی کند.منبع:  مجموعه کتاب هاب باربارا دی انجلیس در زمینه تفاوت های زنان و مردان


 
متعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش