پریسا خسروتاش - روان شناس کودک ونوجوان


1- مدارک تحصیلی
-    اخذ مدرک کارشناسی در رشته ی روانشناسی کودکان استثنائی در سال1377 از دانشگاه شهید بهشتی
-    اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در سال 1382 از دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.
-    درسال82-81 کسب رتبه اول مابین کلیه فارغ التحصیلان رشته ی روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران.
-  اخذ مدرک دکترای روان شناسی تربیتی در سال 1395 ،از دانشگاه آزاد رودهن

2-پژوهش ها
-    همکاری با دکتر باقر غباری بناب دانشیار دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران در طرح پژوهشی<<رابطه سبک های دلبستگی به والدین وهمسالان بامشکلات رفتاری در دانش آموزان تیزهوش وعادی>>.
-    همکاری با دکتر باقر غباری بناب دانشیار دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران در طرح پژوهشی با عنوان<<بررسی رابطه ی سبک دلبستگی,هوش هیجانی ومشکلات رفتاری در دانش آموزان سرآمد وعادی دختر وپسر شهر اصفهان>>
-   همکاری با کاوش حیدری معاون پژوهشی دانشگاه تهران از تاریخ80/4/1 لغایت 82/2/31 به عنوان همکار در اجرای طرح پژوهشی<<تحلیل وبررسی کیفیت آموزش رسمی کشور با توجه به نیازهای زنان وضرورت ایفای نقش موثر در توسعه کشور وارائه الگوی مطلوب آموزشی>>.

3-مقالات
-    بررسی رابطه باورهای جنسیتی ،رضایت مندی روانی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهرتهران  در مجله روان شناسی ، شماره 3 ،پاییز 1389.
_ده روش برای این که بتوانید خود را مدیریت کنید.(ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره 3.آذر ماه 1385)
_تعارض نظر در سازمان(ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره5.بهمن 1385)
_نقش تحسین در افزایش انگیزه کودکان(ماهنامه سلامت .ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره 11.مرداد1386)
_آیا به دنبال تایید دیگران هستید؟(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره14.آبان 1386)
 _قصه گویی برای کودکان(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره 15.آذر 1386)
_روش هایی جهت مهارخویشتن(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره17.بهمن1386)
_روش هایی جهت مهار خویشتن(قسمت دوم)(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره18.اسفند1386)
_مقابله کارآمد در مواجه با ناکامی(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره20.اردیبهشت 1387)
_تفاوت روش های ارتباطی مردان وزنان(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره25.مهر 1387)
_تفاوت های زنان ومردان در درک زمان(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره 26.آبان1387)
_زنان ورفتارهای مادرگونه درحق همسر(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره27.آذرماه 1387)
_روش های مقابله با استرس(ماهنامه سلامت.ویژه نامه داخلی بیمارستان آتیه.شماره29.بهمن1387)

4-عملکردها
-    دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی به شماره 754
-    همکاری با بیمارستان آتیه از سال1384 به مدت 9سال به صورت مستمر به عنوان مشاور کودک  در بیمارستان آتیه.
-    همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رودهن) به عنوان مدرس گروه مشاوره ،از نیمسال اول سال  83-82 تا سال 1392(به مدت 10 سال ).
-    تدریس در سال های 90-89 در مرکز دانه های روغنی دانشگاه جامع علمی کاربردی در  زمینه دروس روانشناسی.
-    همکاری با مرکز پایش رشد و تحول آفتاب به مدت 5 سال در زمینه مشاوره کودک و خانواده.
-    همکاری با  مرکز مشاوره دانشگاه آزاد رودهن  به مدت 2 سال در زمینه مشاوره کودک و بزرگسال.
-    همکاری با پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به مدت 1 سال در زمینه مشاوره  دانشجویی و برگزاری کارگاه های آموزشی  .
-    ترجمه کتاب:  Help your child  to succeed ( کودکان دانشمندان کوچک ، روش های فرزند پروری موثر در یادگیری موفقیت آمیز کودکان)، مولفان:بیل لوکاس والیستر اسمیت.
-    ترجمه کتاب:  Developing play for the under 3s(جدیدترین بازی های کودکان زیر 3سال) ،نویسنده: آنیتا هوگز.
-    همکاری با مرکز مشاوره مهستا  در زمینه مشاوره کودک از بهمن 92 تا کنون.
-    همکاری با سرای محله فردوس در زمینه تدریس ،برگزاری همایش ، اجرای کارگاه های کودک و خانواده ، ارائه خدمات مشاوره ای و سخنرانی در مدارس و مهدکودک ها.
-    همکاری با سرای محله شهرک هما ( مرزداران ) در زمینه برگزاری همایش ، ارائه خدمات مشاوره ای و سخنرانی  در مدارس و مهدکودک ها.
-    همکاری با سرای محله کاظم آباد (بنی هاشم) از آبان سال 93 تا کنون و در حال ادامه همکاری.
-    همکاری  در برنامه های زنده  رادیو سلامت از سال 94 تا کنون در زمینه سلسله مباحث نوجوان
-    همکاری با آموزش و پرورش منطقه 4 تهران در زمینه مشاوره در مدارس و هدایت تحصیلی دوره متوسطه اول

5- شرکت در کارگاه ها
-    شرکت در کارگاه <<درمان شناختی_رفتاری خشم>> در تاریخ86/10/3 به مدت 7ساعت که توسط دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه تهران برگزارشد.
-    شرکت در کارگاه <<درمان شناختی_رفتاری افسردگی>> در تاریخ 86/10/4 به مدت 7ساعت که توسط دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه <<درمان شناختی_رفتاری اضطراب>> در تاریخ 86/10/5 به مدت 7ساعت که توسط دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه<<پرورش خلاقیت کودکان>> در تاریخ88/4/31 به مدت 4ساعت در مرکز خدمات تخصصی توسعه خلاقیت برگزار شده است.
-    حضور درهمایش کشوری یک روزه <<جوان، آموزش، ازدواج وزندگی موفق>> در تاریخ 1388/7/16 که در محل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.
-    شرکت درکارگاه اصول ومبانی خانواده درمانی (ساختاری_راهبردی) درتاریخ 1392/3/31 به مدت  8ساعت که توسط موسسه افق های نوین تحول برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه آموزشی _تخصصی <<طرحواره درمانی برای مشکلات زوجین>> درتاریخ 1392/4/21 به مدت 16 ساعت که توسط مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره زندگی برگزار شد.
-    شرکت درکارگاه آموزشی_تخصصی <<مصاحبه تشخیصی براساس DSM_TR وارزیابی برای روان درمانی>> درتاریخ 27 و28 تیر ماه 1392 به مدت 16 ساعت که توسط مرکز خدمات مشاوره روانشناسی ومشاوره زندگی برگزار شد.
-    شرکت درکارگاه آموزشی _تخصصی <<سو استفاده جنسی کودکان:فرمول بندی ومداخلات>> در تاریخ 1392/5/3 به مدت 8 ساعت که توسط مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره زندگی برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه آموزشی_تخصصی <<تشخیص وسبب شناسی ناتوانی ریاضی>>در تاریخ 1392/5/31 و1392/6/1 به مدت 16ساعت که توسط مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره زندگی برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه آموزشی_تخصصی <<بازی درمانی>> در تاریخ 1392/7/11 به مدت 8ساعت که توسط مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره زندگی برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه <<خیانت های زناشویی >> به مدت 8 ساعت در زمستان سال 93 که توسط مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه <<تشخیص و درمان افسردگی کودک نوجوان بر اساس CBT >> که در زمستان 93 در مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره زندگی برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه (بازتوانی شناختی کودکان ADHD  ) که در مرکز مشاوره زندگی در زمستان  1393 برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه (حافظه و یادگیری) که در مرکز مشاوره اکثیر در زمستان 1393  برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه (مبانی کارکردهای اجرایی) که در مرکز مشاوره اکثیر در زمستان 1393 برگزار شد.
-    شرکت در کارگاه (تربیت جنسی در دوره نوجوانی ) که در دانشکده پرستاری و مامایی تهران در آبان ماه 95 برگزار شد.