معرفی - دکتر پریسا خسروتاش


 

من پریسا خسروتاش ،دارای  دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی هستم و از 11 سال پیش تا کنون مشغول به کار مشاوره در زمینه کودک و نوجوان می باشم.
 مشاوره کودک و  نوجوان را از سال 84 آغاز نمودم .در همین حین در ارتباط با کار مشاوره در دانشگاه آزاد رودهن و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران نیز در زمینه مشاوره ،فعالیت نموده ام.
در همین ارتباط دارای کتبی در زمینه بازی های کودکان و روش های افزایش یادگیری کودکان می باشم، همچنین مقالاتی نیز در زمینه کودک و نوجوان در انتشارات ، مجله ها و خبر گزاری ها به انتشار رسانده ام و از سال 94 تا کنون نیز در زمینه برنامه های زنده رادیو سلامت ،مشغول به ارائه خدمات در زمینه سلسله مباحث نوجوان می باشم.
در حین کار مشاوره ،مشغول به کار تدریس نیز بوده ام و دارای 10 سال سابقه تدریس در گروه های روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد و علمی کاربردی می باشم.در همین ارتباط در طرح های  پژوهشی مختلفی همکاری نموده ام.

فعالیت هایی که در مطب اینجانب در حال انجام می باشد ،در زمینه کار با کودک و نوجوان و شامل :آموزش والدین جهت شناخت ویژگی های کودک و نوجوان و مواجهه موثر با آنها ،بررسی و درمان اختلالات یادگیری (در سه حیطه خواندن ،نوشتن و ریاضی) ،بررسی و مواجهه با بیش فعالی با دو دیدگاه رفتاری و بازتوانی شناختی ، اضطراب ،افزایش ارتباط اجتماعی موثر در کودکان ،بررسی رشد مهارت های حسی – حرکتی و عاطفی کودکان زیر 7 سال،بررسی و درمان اختلالات رشدی ،بهره گیری از بازی درمانی برای درمان اختلالات ،افزایش توان تمرکز و توجه با استفاده از روش های بازتوانی شناختی و.......می باشد.

در ضمن رساله دکترای اینجانب در ارتباط با کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضی بوده است که در این زمینه ،به مدت 2 سال بر روی کودکان دارای اختلال در این زمینه با روش های بازتوانی شناختی و یادگیری عاطفی اجتماعی این کودکان ،فعالیت های گسترده ای نموده ام.

  با امید ارائه خدمات موثر
 دکتر پریسا خسروتاش، روان شناس  تربیتی کودک و نوجوان