ویدئو بخش روانشناسی - دکتر پریسا خسروتاش

توضیح:
من موزون و هماهنگ و شادمانم و دارای جاذبه الهی،پس هم اکنون کشتی هایم را از روی دریایی آرام به سوی خود می کشانم و به یمن الهی ،همه دروازه ها برای شادمانیهای نا منتظره گشوده می شوند و خداوند در طرح الهی زندگیم شتاب می ورزد.