تشکیل پایه های یادگیری

همه ما نیاز به چالش داریم مغز ما نیاز به تجربیات چالش انگیز دارد اما چالش نباید آن قدر زیاد باشد که تبدیل به تهدید شود.

چالش

همه ما نیاز به چالش داریم مغز ما نیاز به تجربیات چالش انگیز دارد اما چالش نباید آن قدر زیاد باشد که تبدیل به تهدید شود. کودکان در حین تکالیف کمی دشوار که به آن به خوبی درگیر می شوند، به بهترین وجهی یاد می گیرند. این موضوع بدان معنی است که تکلیف نباید آن قدر آسان باشد که پیروزی در آن لذتی ایجاد نکند و از طرفی آنقدر سخت نباشد که کودک جرات درگیری با تکلیف مورد نظر را نداشته باشد.

مواجهه با چالش های روزمره به کودک کمک خواهد کرد تا راهبردهای مقابله ای را یاد بگیرید. اگر کودک را زیاد حمایت کنید کمک چندانی به او نکرده اید. به جای آن، به او کمک کنید تا مهارت های مقابله با چاش ها را بیاموزد تا زمانی که مشکلی پیش آمد روش های مواجهه با آن را بداند.

نکاتی جهت رشد مهارت های مقابله با چالش 

زمانی که کودک با فعالیتی درگیر است عجله به خرج ندهید و سعی کنید او را به تلاش بیشتر تشویق نمایید.

تکلیف را به قسمت های کوچکتر تقسیم نمایید تا هر قسمت در زمان مشخصی قابل انجام باشد.

به کودک بگویید که اشتباهات، فرصتی برای یادگیری بیشتر فراهم می کنند. به او یاد بدهید تا از این فرصت ها استفاده کند.

یک نمودار عنکبوتی بسازید.

از این فعالیت ها زمانی استفاده کنید که کودکتان در کشاکش انجام تکلیف مشخصی است و تکلیف مورد نظر قابل تبدیل به قطعات کوچکتر است.

1-توصیف کوتاهی از تکلیف مورد نظر را روی کاغذ کوچکی بنویسید.

2-دور نوشته مورد نظر را دایره ای بکشید.

3-در مورد این که چگونه می توان تکلیف را به تعدادی از مراحل قابل دست یابی تقسیم کرد با او صحبت کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اختلالات یادگیری کودکانتان می توانید از دیگر مقالات سایت در این موارد بهره مند شوید.Share تاريخ: 1396/02/30 مشاهده : 650

, , ,گذاشتن نظر