کتاب ها و مقالات دکتر پریسا خسروتاش
:: کودکان دانشمندان کوچک ، انتشارات آترا:: تفاوت روش های ارتباطی مردان و زنان

:: موسیقی کودک

:: جدیدترین بازی های کودکان زیر 3 سال ،انتشارات آترا:: هوش چندگانه گاردنر:: روش های افزایش خلاقیت
:: تعا رض نظر در سازمان:: تفاوت زنان و مردان در درک زمان:: ناخن جویدن و راه های درمان آن
:: مقابله کارآمد در مواجه با ناکامی :: روش های مقابله با استرس
:: نقش تحسین در افزایش انگیزه کودکان
:: نکاتی جهت قصه گویی موثر برای کودکان
:: انگشت مکیدن در کودکان
:: روش های ارتباطی با نوجوان
:: ویژگی کودکان بیش فعال
:: کودکان طلاق
:: اختلال یادگیری ریاضی
:: آزمون تشخیص بیش فعالی