آموزش موسیقی به کودک - کتاب ها و مقالات دکتر پریسا خسروتاش


موسیقی شامل پردازش اطلاعات کلامی ریتمیک صوتی است و داراي بار عاطفی می باشد. همه انسان ها به موسیقی علاقه مند بوده و توانایی آموختن و نواختن ساز را دارا هستند. علی¬الخصوص کودکان ،عاشق موسیقی هستند و با تمام وجود آن را احساس می کنند. مواقع بسياري بوده است كه مشاهده كرده ايم بچه ها در مقابل صدای موسیقی عکس العمل نشان داده و حرکات موزون انجام می دهند، گاهی در حین نقاشی آواز می خوانند و علاقه مند به پيوستن به گروه هاي دسته جمعی سرود می باشند.در ارتباط با موسیقی کودک سؤالات زیادی برای والدین مطرح مي باشد از جمله این که موسیقی ارف دارای چه ویژگی هایی است؟ اثرات آموزش موسیقی در سنین کودکی چه چیزهایی است؟ سن آغاز آموزش موسیقی کودک چه زمانی است؟ معیارهای انتخاب یک ساز برای کودک چیست؟ و فعالیت های بازی گونه جهت آماده سازی ذهن برای آموزش موسیقی چگونه انجام می گیرند؟ در این مجال ضمن پاسخگويي به سوالات عمومي والدين در اين ارتباط، سعي شده تا با ارائة اطلاعات غنی، به تصمیم گیری صحیح تر در ارتباط با انتخاب فضای آموزش موسیقی کودک كمك شود.آموزش موسیقی به شیوه ارف
کارل ارف موسیقی دان برجسته ای است که روش ارف را برای آموزش موسیقی کودک ابداع کرده است. او تأکید فراوان بر روی خلاقیت و بداهه پردازی داشت و هدف اولیه و مقدماتی موسیقی را پرورش خلاقیت و کشف توانایی های بالقوه کودکان می دانست. از ویژگی های مهم روش ارف کاربردهای درمانی آن است. تأکید بر ریتم و هماهنگی گفتار، تأکید بر حرکات بدنی و نواختن ساز، خواندن سرود و آواز از جمله هدف های مورد توجه در این روش است.


در روش ارف برای آموزش ریتم به کودکان، از موقعیت های آشنا و مأنوس مثل اسامی حیوانات، گل ها و اسامی خود بچه ها استفاده می شود. عناصر موسیقی کارل ارف از شیوه های كه پيش از وي استفاده مي شد کامل تر است. او غالباً از ترانه ها و ملودی هایی استفاده می كرد که بر اساس آوازها و ترانه های محلی و رایج ملل مختلف شکل گرفته بود. از آن جا که گردش ملودی در ترانه های محلی در گام های پنج تایی صورت می گیرد، وي تمرینات و آهنگ های مخصوص کودکان را در این گام ها تنظیم نموده و معتقد بود که گردش های ملودیک در گام های پنج نتی برای کودکان خوشایندتر است. کارل ارف نه تنها در زمینه تدریس روش های آموزشی برای کودکان تلاشی فراوان کرد بلکه در زمینه ساختن سازهای مناسب برای کودکان نیز موفقیت هایی داشت. او سازهایی ساخت که بعدها به نام سازهای ارف نام گذاری شد. سازهای مورد استفاده در این آموزش عبارتند از:
بلز - زای لوفون – متالوفون – مثلث – طبل - فلوت ریکوردر
منبع مورد استفاده جهت علم موسیقی: Music - Wikipedia

متعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش ، روان شناس کودک نوجوان