پریسا خسروتاش - روان شناس کودک ونوجوان


1- مدارک تحصیلی
-    اخذ مدرک کارشناسی در رشته ی روانشناسی کودکان استثنائی در سال1377 از دانشگاه شهید بهشتی
-    اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در سال 1382 از دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.
-    درسال82-81 کسب رتبه اول مابین کلیه فارغ التحصیلان رشته ی روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران.
-  اخذ مدرک دکترای روان شناسی تربیتی در سال 1395 ،از دانشگاه آزاد رودهن

2-پژوهش ها
-  همکاری با دکتر وحید نجاتی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) در زمینه مباحث زیر مجموعه کارکردهای اجرایی و پژوهش در ارتباط با نرم افزارهای طراحی شده توسط مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در زمینه تقویت ابعاد توجه و حافظه.
-  همکاری با دکتر باقر غباری بناب(عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران) ،در طرح های  پژوهشی در زمینه سبک دلبستگی,هوش هیجانی ومشکلات رفتاری در دانش آموزان.
-  همکاری با معاون پژوهشی دانشگاه تهران،در  پژوهش کشوری «تحلیل وبررسی کیفیت آموزش رسمی کشور با توجه به نیازهای زنان وضرورت ایفای نقش موثر در توسعه کشور وارائه الگوی مطلوب آموزشی».

3-مقالات
-  بررسی رابطه باورهای جنسیتی ،رضایت مندی روانی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهرتهران ،مجله روان شناسی، شماره ۳ ،پاییز ۸۹.
- مقایسه اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی و اموزش اجتماعی-هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش اموزان با اختلال ریاضی دوره ۷،شماره ۲۷،پاییز ۹۶.
-  ده روش برای این که بتوانید خود را مدیریت کنید.ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۳.آذر ماه ۸۵.
-  تعارض نظر در سازمان ،ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره۵.بهمن ۸۵.
-  نقش تحسین در افزایش انگیزه کودکان.ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۱۱.مرداد۸۶.
-  آیا به دنبال تایید دیگران هستید؟ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۱۴.آبان ۸۶.
-  قصه گویی برای کودکان، ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۱۵، آذر ۸۶.
-  روش هایی جهت مهارخویشتن،ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۱۷.بهمن ۸۶.
-  روش هایی جهت مهار خویشتن، قسمت دوم ،ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۱۸.اسفند ۸۶.
-  مقابله کارآمد در مواجه با ناکامی، ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۲۰.اردیبهشت ۸۷.
-  تفاوت روش های ارتباطی مردان وزنان ،ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره۲۵.مهر ۸۷.
-  تفاوت های زنان ومردان در درک زمان، ماهنامه سلامت بیمارستان اتیه ،شماره ۲۶ .آبان۸۷.
-  زنان ورفتارهای مادرگونه درحق همسر، ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره۲۷.آذرماه ۸۷.
-  روش های مقابله با استرس،ماهنامه سلامت بیمارستان آتیه.شماره ۲۹.بهمن۸۷.

4-عملکردها
-  دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی به شماره ۷۵۴.
-  همکاری با بیمارستان آتیه از سال۱۳۸۴ به مدت ۹ سال به صورت مستمر به عنوان مشاور کودک.
-  همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، به عنوان مدرس گروه مشاوره به مدت ۱۰ سال.
-  همکاری با  مرکز دانه های روغنی دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه تدریس دروس روانشناسی.
-  همکاری با مرکز پایش رشد و تحول آفتاب به مدت ۵ سال در زمینه مشاوره کودک و خانواده.
-  همکاری با  مرکز مشاوره دانشگاه آزاد رودهن ،در زمینه مشاوره کودک و بزرگسال.
-  همکاری با پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در زمینه مشاوره دانشجویی و برگزاری کارگاه های آموزشی.
-  ترجمه کتاب:  Help your child  to succeed ، کودکان دانشمندان کوچک - روش های فرزند پروری موثر در یادگیری موفقیت آمیز کودکان، مولفان:بیل لوکاس و الیستر اسمیت.
-  ترجمه کتاب:  Developing play for the under 3s، جدیدترین بازی های کودکان زیر ۳ سال ،نویسنده: آنیتا هوگز.
-  همکاری با مرکز مشاوره مهستا در زمینه مشاوره کودک.
-  همکاری با سرای محله فردوس در زمینه تدریس ،برگزاری همایش، اجرای کارگاه های کودک و خانواده، ارائه خدمات مشاوره ای و سخنرانی در مدارس و مهدکودک ها.
-  همکاری با سرای محله شهرک هما مرزداران در زمینه برگزاری همایش ، ارائه خدمات مشاوره ای و سخنرانی  در مدارس و مهدکودک ها.
-  همکاری با سرای محله بنی هاشم در زمینه مشاوره های فردی.
-  همکاری  در برنامه های زنده رادیو سلامت از سال ۹۴ تا کنون در زمینه سلسله مباحث نوجوان.
-  همکاری با آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران در زمینه مشاوره در مدارس و هدایت تحصیلی دوره متوسطه اول.
-  دارای مجوز ارائه خدمات توان بخشی شناختی از مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه شهید بهشتی.