مقالات روانشناسی


 

2. درمان اختلال خواب
3. رضایت مندی روانی و باورهای   جنسیتی  دانش آموزان سرآمد
4. مقاله مقایسه دیدگاه اسکینر در   ارتباط با تشویق و تنبیه و مفهوم بهشت و   دوزخ در قرآن
5. ویژگیهای یک روانشنا س نوجوان
6. درمان بیش فعالی
7. درمان اختلال یادگیری
8. ویژگیهای یک روانشناس کودک
9. روان شناسی کودک
10. شناخت هیجانات در نوزادان
11. کودکان چگونه مسائل را حل می کنند
12. بازی نمایشی با کودک با استفاده از عروسک های دستی
13.حالت های مختلف نوزاد (حالات خواب –بیداری و بینابین)
14.پنج راز مهم برای یادگیری بیشتر کودکان
15. روانشناسی کودک -کمک به یادگیری موثر در کودک(قسمت اول ،احساس تعلق وکمک به رویا پردازی کودک)
16. روانشناسی کودک -کمک به یادگیری موثر در کودک( قسمت دوم)
17. روانشناسی کودک -کمک به یادگیری موثردر کودک (قسمت سوم شامل:موفقیت ،مربی بودن و توجه به فرصت های طلایی یادگیری)
18. روانشناسی کودک -روانشناسی نقاشی کودکان
19. روانشناسی کودک -بیش فعالی- نقص تمرکز (قسمت اول)وراهکارهایی جهت کمک به کودکان دارای بیش فعالی- نقص تمرکز ADHD))
20. روانشناسی کودک - کودکان دارای بیش فعالی- نقص تمرکز(قسمت سوم)وکمک به کاهش رفتارهای مشکل زا(ADHD)
21. روانشناسی کودک -کودکان دارای بیش فعالی و نقص تمرکز( قسمت دوم)وکمک به افزایش حرف شنوی کودکان ADHD