فیلم های روانشناسی - دکتر پریسا خسروتاش


🎥 فیلم اول - اختلال وسواس فکری عملی
🎥 فیلم دوم - چند قانون برای داشتن زندگی شادتر
🎥 فیلم سوم - هنر خوب زیستن
🎥 فیلم چهارم - احساسات از کجا نشئت می گیرند
🎥 فیلم پنجم - انسان به چه چیزهایی نیاز دارد
🎥 فیلم ششم - تاثیرات منفی بازی با موبایل و تبلت بر روی مهارت های شناختی ،عاطفی و اجتماعی کودکان
🎥 فیلم هفتم - به من بگو چرا؟
🎥 فیلم هشتم - نحوه آموزش در مدارس کشور فنلاند