آرشیو سوالاتموضوع: روانشناسی کودک - اختلال ناخن جویدن
سوال: 
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنید


موضوع: روانشناسی کودک - آموزش آداب دستشویی رفتن 
سوال: 
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنید


موضوع: روانشناسی کودک - مواجهه با پرخاشگری کودک 
سوال: 
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنید


موضوع: روانشناسی کودک - مهارتهای ارتباطی کودک 
سوال: 
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنیدموضوع: روانشناسی کودک - آشنایی با مهد کودک 
سوال: 
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنید


موضوع: روانشناسی کودک - معیارهای مهدکودک خوب 
سوال: 
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنید


موضوع: روانشناسی کودک - روشهای بازی درمانی 
سوال: 
جـــــهت نمایـــــش پاســـــخ دکــتر پریســـا خســـــروتاش روی ســوال کلیــک کـــنید

موضوع: روانشناسی کودک - مشاوره تحصیلی و افزایش انگیزه در نوجوانان  
سوال: 
سلام عرض شدخانم دکتردرموردانگیزه درس خواندن درنوجوانان میخواستم ازشماراهنمایی بگیرم پسرم سال سوم راهنمایی است وسال سوم ابتدایی جهش خونده ازهمون موقع به بعد زیاد دل به درس نمیده جداشدن ازهمکلاسیهای فعلی ودوستی باهمکلاسیهای جدیدکه ازخوداوبزرگتربودندبراش یه نوع دوگانگی به وجودآورد ولی درس اشم دیگه تعریفی نیست بااینکه ازهوش سرشاری برخورداره بهطوریکه سطح های زبان انگلیسی روبه خوبی وبه طورعالی پشت سرمیزاره ووابستگی زیادی به بازیهای کامپیوتری داره من فکرمیکنم زورکی درس میخونه ودرکل انگیزه وهدف مشخصی نداره اصلابه برنامه ریزیه ای منم دقیق عمل نمیکنه معدل درسیش 19 است ولی ازاستعدادش استفاده میکنه پشتکارصفرتحصیلات خودم کارشناسی مامایی کارشناسی باستان شناسی وکارشناسی ارشدباستان شناسیه وپدرش هم کارشناس ارشدنساجیه ممنونم اگه دراین موردمنوراهنمایی بفرمایید.
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنید

موضوع: روانشناسی کودک - تولد فرزند دوم و پیامدهای ان  
سوال: 
جهت نمایش پاسخ دکتر پریسا خسروتاش روی سوال کلیک کنیدموضوع: روانشناسی کودک - تولد فرزند جدید در خانواده  
سوال: 
جـــــهت نمایـــــش پاســـــخ دکــتر پریســـا خســـــروتاش روی ســوال کلیــک کـــنید