آموزش به کودک برای مقابله با سو استفاده جنسی

  به کودکانمان چه نکاتی را برای مقابله با سو استفاده جنسی بیاموزیم

 
به کودکتان نکات زیر را برای مقابله با سو استفاده جنسی بیاموزید:

1- نقاط خصوصی بدن را از سن 2.5 سالگی به کودک آموزش دهید.حمام کردن کودک زمان خوبی برای آموزش نقاط خصوصی بدن است.در ضمن ،زمانی که برای تعویض لباس خود وارد فضای خصوصی و به دور از دید دیگران می شوید ، این موضوع را به طور غیر مستقیم به کودک آموزش می دهید.به کودکتان بگویید که کسی نباید به این نقطه ها دست بزند.

2-به او بگویید که حتی شما هم باید برای شستن این ناحیه باید از او اجازه بگیرید و وقتی کودک بزرگتر شد، در زمان حمام ، به او فرصت دهید تا این قسمت را خودش بشوید.

3- به او توضیح دهید که سو استفاده جنسی به تدریج شروع می شود و پیش می رود.در این زمینه لازم است تفاوت بین تماس های خوب ، مشکوک و بد به کودک آموزش داده شود.تماس های خوب مثل بغل کردن ،تماس های مشکوک مثل در آغوش گرفتن طولانی و تماس بد مثل دست زدن به باسن و ناحیه تناسلی است.

4-به کودک خاطر نشان کنید که به طور معمول فرد مورد مهاجم از او خواهد خواست تا رازش را نگه دارد ، اما او نباید این خواسته او را عملی کند.

5-راههای فرار ازیک موقعیت را به کودکتان آموزش دهید ( مثل جیغ زدن ، فرار کردن ، کمک خواستن از یک بزرگتر ) برای این کار می توان از موقعیت های داستانی استفاده کرد.

6- مهارت نه گفتن را برای مقابله با تماس های نا مناسب با کودک تمرین نمایید.

7-به کودک بگویید که لازم است شما تفاوت بین تماسهای خوب و بد را بفهمد. باید تماسهای بد را به مادرو پدر گزارش بدهد. چون این تماسها ممکن است کم کم پیشرفت کند و باعث صدمه رسیدن به تو شود.
.
گردآوری:
پریسا خسروتاش،روان شناس کودک نوجوان

 

Share تاريخ: 1395/09/29 مشاهده : 1579

, , , ,گذاشتن نظر