افسردگی در کودک و درمان آن از طریق بازی و قصه درمانی

 افسردگی در کودک و درمان آن از  طریق بازی و قصه درمانی

افسردگی در کودک و درمان آن از طریق بازی و قصه درمانی

تشخیص
مطابق با DSM-IV تشخيص افسردگی كودكان زمانی داده می شود كه در يك يا چند دوره دو هفته ای شواهدی دال بر تغيير كاركرد نشان بدهد. از جمله اين كه كودك افسرده ممكن است تحريك پذير يا بی علاقه شود و از خيلی چيزها لذت نبرد يا هر دو حالت را داشته باشد. در ضمن كودك بايد حداقل چهار مورد از نشانه های زير را تقريباً هر روز داشته باشد و برخی از كاركردهای مهم او مختل شود:
۱-لاغر شدن و نرسيدن به وزن مورد انتظار.
۲-اختلال در خواب  شامل پرخوابی يا بي خوابی.
۳-کندي يا تحريك روانی حركتی شديد.
۴ –خستگی  يا كم انرژی بودن.
۵- احساس بی ارزش بودن يا احساس گناه بی جا و افراطي.
۶- افت توانايی تفكر، تمركز و تصميم گيری.
۷- افكار تكراری در مورد مرگ و خودكشی.


درمان از طریق قصه درمانی
از جمله درمان های روان شناختی افسردگی، روان درمانی روان پويشی است كه طی آن درمانگر با استفاده از روشهای مختلف به كودك افسرده كمك مي كند تا افكار، احساسات و تخيلات خود را ابراز كند و رابطه بين احساسات و هيجان های ناخودآگاه و عملكردهايش را دريابد. يكي از اين روشها گوش كردن به قصه يك كودك است. ترغيب كودك افسرده به شرح دادن قصه خودش به هر طريقی كه مي تواند ،بسيار درمان كننده است و مي تواند در تسكين بخشيدن به نشانه های افسردگی مؤثر واقع شود. اين فن در متون پژوهشی قصه درمانی ناميده مي شود. در واقع قصه درمانی در سالهای اخير به صورت يكي از روش های بازی درمانی كودكان مطرح شده است. البته استفاده از قصه درمانی به عنوان  يك فن درمانی ابعاد گسترده ای دارد و تنها به درمان مشكلات روان شناختی كودكان ختم نمی شود. در قصه درمانی فرض بر اين است كه تغيير در زبان و ادبيات قصه های زندگی خود به تغيير در معانی زندگی فرد منجر مي شود و تغيير در قصه زندگی فرصت های جديدی برای رفتار و روابط با ديگران ايجاد مي كند.


منبع:شیبانی، شهناز، یوسفی لویه، مجید؛ دلاور، علی. (۱۳۸۵). تاثیر قصه درمانی بر کاهش علائم افسردگی در کودکان افسرده. پژوهش در حیطه ی کودکان استثنائی. شماره ی ۴.

متعلق به سایت : دکتر پریسا خسروتاش ،روان شناس کودک و نوجوان

Share تاريخ: 1395/09/29 مشاهده : 5025

, , , , , , , , , , , ,گذاشتن نظر