درمان اختلالات دیکته نویسی

 درمان اختلالات دیکته نویسی و روش های درمانی اختلال دیکته نویسی 

  علل اختلال دیکته نویسی

-     عدم مهارت های پایه ای مانند چرخاندن ، فشاردادن ، گرفتن و امثال آن .
-     عدم رشد مهارت ها و هماهنگی های حرکتی و حرکت های ظریف ، که برای نوشتن ضروری هستند .
-     عدم هماهنگی چشم و دست .
-     عدم حرکت مناسب انگشتان
    -عدم توانایی کنترل بازو ، دست و عضلات انگشتان .
-     عدم یادگیری مفاهیم پایه ای مانند : بالا ، پایین ، زیر ، رو .
  -وضعیت قرار گرفتن نامناسب کاغذ و بدن به هنگام نوشتن .
1.    -   فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن .
    استفاده از میز و صندلی و مداد نامناسب .
- در دست گرفتن مداد به صورت نامناسب .
- عدم توانایی در طراحی فرم صحیح ترسیم هر یک از حروف و کلمات در ذهن .
- دشواری در حفظ تجارب و تاثیرات دیداری .
- بی قراری و پر تحرکی .
-  نداشتن انگیزه ی کافی برای خوب نوشتن .
- تاخیر درتکلم .
- فقر یا نارسایی آموزش .
- اشکال در تبدیل و انتقال ادراک حس دیداری به حرکتی .
  خطا در ادراک دیداری واژه ها
-عدم هماهنگی کلی بدن .


 روش های درمانی اختلال دیکته نویسی
 
----تقویت حافظه ی دیداری 
بسیاری از دانش آموزان در نوشتن برخی واژه ها که در آن حرفی  به کار رفته که اشکال مختلفی دارد دچار مشکل می شوند . ( مثلاً منظور را  منزور می نویسند ) علت عمده ی این نوع غلط های املایی ضعف حافظه ی دیداری است ، یعنی کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را در کلمه به خاطر بیاورد . رونویسی کردن این واژه ها می تواند به دانش آموز کمک کند ، اما این کمک لزوما به سایر موارد انتقال نمی یابد . پس بهتر است حافظه ی دیداری کودک را تقویت کنیم . تا نه تنها دیکته ی درست واژه ای را که غلط نوشته است را فراگیرد ، بلکه با خواندن و دیدن هر کلمه جدید ، توانایی به خاطر سپاری آن را داشته باشد . برای تقویت حافظه دیداری باید «خوب دیدن» را تمرین کرد.

  تقویت تمیز دیداری 
 گاهی دانش آموزان کلماتی مثل « زود » را« دوز » می نویسند که این مشکل مربوط به تمیز دیداری آن ها است . برای رفع این مشکل باید تمرین هایی برای دانش آموزان تدارک دید که در حیطه ی ادراک های متعدد دیداری قرار گیرد . 
توانایی در تمیز دیداری می تواند شامل توانایی تشخیص تفاوت بین چند چیز باشد مثل « ش » از « س »  
---راههای تقویت توانایی تمیز دیداری
--  درمانگر تصاویری را رسم می کند و از دانش آموز می خواهد  دور یکی از اشکال که از او می خواهد ،دایره بکشد .

تقویت ادرا ک نقش از زمینه
 این یک مهارت ادراکی است که به تشخیص یک چیز از زمینه محیطی آن مربوط می شود . وقتی دانش آموز این مهارت را داشته باشد ، می تواند حروف کوچک را در میان این واژه ها به خوبی ادراک نماید . بنابراین بین هر کدام از آن حروف و کل کلمه تمیز قایل شود .
 
تقویت تکامل دیداری
    این مهارت به توانایی بازشناسی یک چیز ، بدون اینکه کل آن نشان داده شود اطلاق می شود .

تقویت هماهنگی دیداری حرکتی :
   این مهارت به توانایی هماهنگ ساختن دیدار از شیء و حرکت قسمت های مختلف بدن گفته می شود .

 تقویت حافظه ی توالی دیداری
  این مهارت به توانایی یاد آوری آن چه دیده ایم ، به همان ترتیبی که بوده ، مربوط می شود . دانش آموزانی که از این مهارت به اندازه ی کافی برخوردار نیستند ، در تجسم و ترتیب و توالی حروف دچار مشکل می شوند . به عنوان مثال ، « دارد » را « دادر » می نویسند.

تقویت حساسیت شنیداری
  برخی از غلط های دیکته مثل ( مسواک – مسباک ) و ( زنبور – رمبور ) به حساسیت شنیداری
دانش آموز مربوط می شوند . یعنی کودک در شنیدن صداها حساس نیست .

---پرورش دقت
  بسیار برای ما اتفاق افتاده است که دانش آموزانی در نوشتن برخی واژه ها دقت کافی را ندارند و شاید سرکشی را کم گذاشته اند، ویا برعکس جایی که نیاز به سرکش نیست ، سرکش گذاشته اند . البته این مشکل در موارد دیگر نیز وجود دارد و فقط در مورد سرکش اتفاق نمی افتد.

اصلاح مشکلا ت مربوط به آموزش
  برخی از واژه هایی هستند که دانش آموز به علت نبود آموزش کافی و صحیح آن ها را غلط می نویسند . ( تجربها – تجربه ها ) ، ( بنده گان – بندگان ) ، ( دیدنه پدر – دیدن ِ پدر (

منابع: درمان اختلالات دیکته نویسی ،دکتر مصطفی تبریزی
 - املاء و راه های آموزش آن ،سید علی عبداللهی حسینی

متعلق به سایت: دکتر پریسا خسروتاش،روان شناس کودک و نوجوان

Share تاريخ: 1395/09/29 مشاهده : 3694

, , , , ,گذاشتن نظر