درمان اختلالات ریاضی

درمان اختلالات ریاضی

مقالات روانشناسی
بهترین مقالات روانشناسی در حوزه کودک و نوجوان در جهت تربیت صحیح آنها در این بخش آپلود می شود

هدف از ترمیم ناتوانی در ریاضیات، تقویت مهارت در به کار گیری روابط کمی است. این برنامه اغلب از آموزش اصول کمی مانند : ترتیب، اندازه، فضا و فاصله با استفاده از مواد قابل لمس و بهره گیری از کلام شروع می شود؛ و در انتها برای ایجاد و تقویت قوه های استدلال و تفکر منطقی از معماها استفاده خواهد شد.


لازم است به موارد زیر دقت شود:
1- برای آموزش مفاهیم ریاضی ،درمانگر باید توجه به رشد زیرساخت ها و سازمان های کیفی ذهن دانش آموز را مد نظر  داشته باشد. به عبارت دیگردانش آموز  باید پایه های اساسی لازم و پیش نیاز برای درک مفاهیم ریاضی را کسب کرده باشد تا بتواند به استدلال بپردازد، در غیر این صورت، یاد گیری دانش آموز از مفاهیم به صورت طوطی وارانجام خواهد شد.برای مثال، در آموزش جمع و تفریق، دانش آموز  باید به تساوی جزء به جزء یا ادراک تک رابطه ای (تناظر یک به یک مفهوم عدد( و نیز نگهداری ذهنی عدد رسیده باشد.

2-درمانگر باید فضای مطلوب برای یاد گیری مفاهیم ریاضی را ایجاد کند، تا دانش آموزان تنها نقش دریافت کننده را نداشته باشند دانش آموز باید بتواند با فعالیتهای مناسب به این درک برسد که بین آنچه درمانگر تدریس می کند ، آنچه در کتاب آمده است و آنچه خود عملاً انجام می دهد و دریافت می نماید ، ارتباطی منطقی و اصولی برقرار است.

 3- آموزش مفاهیم ریاضی باید از اشیای واقعی یا مواد قابل لمس و مشاهده شروع شود. برای مثال، برای درک مفهوم اعداد باید کمیت های منفصل مانند : مهره، ژتون ، نخود و ... که دانش آموز  بتواند آن ها را دستمالی و دستکاری کند، آن ها را بشمارد، از آن ها دو یا چند دسته مساوی، بزرگ تر و کوچک تر به وجود آورد . در این مرحله، کودک خواهد توانست  اشیای واقعی اطراف خود مانند تعداد صندلی، میز، کتاب، قاشق و ... را شمارش کند و بیشتر، کمتر و مساوی بودن آن ها را یاد بگیرد.

4- پس از درک مفهوم عدد با استفاده از مواد ملموس ، دانش آموز  خواهد توانست تصاویر اشیاء را  بشمارد .

5- پس از کسب تجربه لازم در سطح تصاویر اشیاء، آموزش دانش آموز باید با استفاده از نمادها یا نشانه های مربوط به علائم ریاضی و کلامی آن پی گیری شود . برای مثال، استفاده از نماد عددی (2) یا نشانه کلامی (دو) به جای دو سیب واقعی یا دو تصویرسیب آغاز می شود.

7- در آموزش دانش آموزان باید از وسائل متعدد و متنوع آموزشی برای تسهیل درک مفاهیم مربوط به ریاضیات استفاده شود. برای مثال ، جهت درک مفاهیم مربوط به کمیت های متصل ، استفاده از خمیر ، گل رس ، ماسه و ... پیشنهاد می شود. به سخن دیگر برای آموزش یک مفهوم واحد به جای تکرار آن با یک ماده، از مواد و وسایل متعدد و متنوع در دسترس استفاده می شود.تا مفاهیم با استفاده از عینی سازی بهتر آموخته شوند.

 8- در مواردی که علت مشکلات دانش آموز ضعف در هماهنگی حرکتی مربوط به عضلات بزرگ یا ظریف، کوتاهی دامنه تمرکز و دقت، ضعف در حافظه، ادراک بینایی، شنوایی و ... است، اجرای فعالیت های مناسب برای تقویت این مهارت ها، در کنار آموزش مفاهیم ریاضی مورد نظر خواهد بود.

 9- با توجه به این که مفاهیم مربوط به ریاضیات را می توان از ساده به مشکل تنظیم کرد ، و مفاهیم ساده تر پایه و اساس مفاهیم مشکل تر است ، لذا در آموزش این مفاهیم رعایت سلسله مراتب آن باید مورد توجه قرار گیرد.

برای رفع مشکلات ریاضی کودکان به طور اختصاصی در مطب ،در ارتباط با موارد زیر فعالیت صورت خواهد گرفت:

الف-رفع اشکال در مهارت های محاسباتی پایه:
برخی از مشکلات در ریاضی از وجود نقایصی در مهارت های محاسباتی پایه نشات می گیرد. مشکل دانش آموز باید با مراجعه به نقایص زیر بنایی در فرایندهای یاد گیری ارزیابی شود. دانش آموزان باید مهارت های محاسباتی پایه را که در آن ها نقص دارند از جمله جمع، ضرب، تقسیم، کسر اعداد، اعشار و درصد را یاد بگیرند. درمانگر در ارتباط با موارد گفته شده ،تدابیر خاصی را تدارک خواهد دید واز معلم و والدین نیز در این زمینه کمک خواهد گرفت.
 
ب-رفع موانع توجه و دقت :
تعدادی از دانش آموزان با اینکه عملیات مربوط به ریاضی را به خوبی می دانند ، اما به علت عدم توجه کافی ، دچار اشتباهاتی می شوند که نمره آنها را در درس ریاضی کاهش می دهد . مثال های زیر نمونه هایی از این اشتباهات هستند :
 
-عدم توجه به علامت ها :
- به علت عدم توجه کافی به علامت ها ، به جای تفریق ،جمع یا به جای ضرب از عملکرد تقسیم استفاده می کنند.
 
-عدم دقت به ستون ها :
- یکان و دهگان و صدگان را به دقت در ستون مربوطه نمی نویسند و در نتیجه عمل جمع یا تفریق را اشتباه انجام می دهند.

-عدم توجه به نوشتن کامل اعداد :
- به علت عدم توجه کافی ، گاهی فراموش می کنند عدد آخر را بنویسند وجواب را به صورت کامل نمی نویسند .
 
-جا انداختن اعداد :
-جا انداختن اعداد زمان جمع یا تفریق
- محاسبه نکردن :بدون محاسبه یک عدد ،آن را می نویسد.
- اشتباه در اثر مجاورت نویسی :اعداد دو عمل ریاضی را که کنار هم نوشته اند با هم قاطی می کنند.این قبیل دانش آموزان در واقع عملیات مربوط به ریاضی را می دانند، اما توجه و دقت کافی ندارند.
درمانگر در مطب به تمام موارد گفته شده توجه خواهد نمود و نقائص خاص در هر زمینه را مورد بررسی و درمان قرار خواهد داد.
درمان اختلال ریاضی بین 20 تا 25 جلسه 2 ساعته ،نیاز به فرایند درمانی خواهد داشت.


منابع:
-درمان اختلال ریاضی ،دکتر مصطفی تبریزی
-اختلالات یادگیری ،عزت الله نادری ،مریم سیف نراقی
-سایت اختلال یادگیری سقز
-مرکز جامع توان بخشی ایرانمتعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش،روان شناس کودک و نوجوان

Share تاريخ: 1395/09/29 مشاهده : 3142

, , , ,گذاشتن نظر