مداخله در رشد هویت نوجوان

 مداخله در رشد هویت نوجوان

نوجوان از خود می پرسد"من کیستم" این پرسش چند سال ادامه دارد و به آن "جستجوی هویت"می گویند. تشکیل هویت عبارت است از: (چه کسی هستید، وبرای چه چیزی ارزش قائلید،وچه مسیری را می خواهید در زندگی دنبال کنید).هویت یابی می تواند روندها و فرایندهای متفاوتی را سپری کند.بعضی از این روندها آسیب زا هستند و یکی از آنها به هویت منسجم ختم خواهد شد.در زیر به این روندها اشاره خواهد شد.
جیمز مارسیا طبقه بندی خاصی برای نحوه کسب هویت نوجوانان تدوین کرده است تا وضعیت رشد هویت آنان را درزمینه های بینش مذهبی وجهت گیری جنسیتی مشخص نماید.
دراین طبقه بندی ها چهار نوع هویت برای نوجوانان مشخص می شود:

پراکندگی هویت
این گروه ازنوجوانان هنوز در مورد مسائل هویت خودفکرنکرده اند واگرهم به این موضوع فکرکرده باشند نتوانسته اند خودرا به یک جهت گیری مشخص متعهد کنند.

ضبط هویت
نوجوانان این گروه، افرادی هستندکه بدون تجربه هیچ گونه بحرانی برای تصمیم گیری درباره هویت ، ازنظر والدین خود پیروی کرده اند . علاوه بر آن، این پذیرش بدون ارزیابی دیدگاه های آنها صورت گرفته است.

وقفه هویت
این نوجوانان با بحران هویت درگیرهستند واگرچه به شکلی فعال درتلاش برای کشف ارزش هاوعلایق مورد نظر خود هستند؛اما هنوزنتوانسته اند تصمیم مشخصی درمورد این مسائل بگیرند.

هویت منسجم
نوجوانانی که هویت خود راشکل داداه اند کسانی هستند که به یک تعهد شخصی درباره حرفه و بینش مورد نظر خود دست یافته اند.این دسته از نوجوانان بعد از بررسی همه شق های ممکن به انتخاب هویت مطلوب خود پرداخته اند.

بعضی عوامل تاثیر گذار بر رشد هویت نوجوان عبارتند از:


-مرحله رشد شناختی:

رشد شناختی تأثیر مهمی بر‌شكل‌گیری هویت دارد وقتی كه فرد در دورهٔ نوجوانی به مرحله‌ تفكر عملیات صوری می‌رسد امكانات بسیار وسیع تری در اختیار دارد تا هویت آینده خود را انتخاب كند. دوره عملیات صوری یا انتزاعی دوره ای را شامل می شود که قدرت و توانایی در نظر گرفتن همه امکانات موجود برای مواجهه با مسئله در اختیار فرد قرار می گیرد. در این دوره، نوجوان قدرت فرضیه آزمایی شق های مختلف برای رسیدن به نتیجه را خواهد داشت.به دلیل ویژگی های ذکر شده ،کسانی كه به این سطح از تفكر رسیده‌اند موفقیت بیشتری در حل مسائل مربوط به هویت خود نشان می‌دهند . آنان اطلاعاتی را كه به این منظور لازم دارند بهتر اختیار می‌كنند و بیشتر به كار می‌گیرند .


-والدین:

ارتباط والدین با نوجوان در شکل گیری هویت او نقش مهمی به عهده دارد.وقتی در خانواده‌ای ،كودك اجازه پیدا می‌كند نظرات مخالف و موافق خود را با آزادی بیان كند و پدر ومادر به عقاید او احترام می گذارند ، رشد هویت نوجوانان با موفقیت صورت خواهد گرفت. در این فرایند ابراز گری ،کودک به امتحان ایده ها و دیدگاه ها خواهد پرداخت و انتخاب های وسیع تری را در اختیار خواهد داشت.- مدرسه :

موفقیت های تحصیلی درطی مدرسه ، چگونگی تعامل با هم كلاسی‌ها ، معلمان و كادر مدرسه و جو روانی ـ عاطفی كلاس از عوامل مهم شكل‌گیری هویت محسوب می‌‌شوند .لازم است معلمان و کادر مدرسه نیز در این زمینه اطلاعات کافی داشته باشند و با ایجاد فضایی مناسب و الگوهای مطلوب ،شرایط هویت یابی نوجوان را تسهیل نمایند.

-نحوه تفکر و خیال پردازی نوجوان:

دامنه خیال پردازی ها با رشد تفكرعملیات صوری افزایش می‌یابد و با بروز احساسات و نیازهای جدید نوجوانی بیشتر می شود.خیال پردازی یکی از ویژگی های اساسی دوره نوجوانی محسوب می شود. كتب تاریخی ، ادبی و داستان ها ، الگوهایی را در اختیار نوجوانان قرار می‌دهد که بتواند با آنها همانند سازی کنند.نوجوانان با مطالعه و همانند سازی با این شخصیت ها به سمت هویت یابی پیش خواهند رفت.حتی در این زمینه شخصیت های مذهبی نیز نقش ویژه و تاثیر گذاری را ایفا خواهند کردکه این مجال موقعیت مناسب تری برای الگو برداری نوجوان فراهم خواهد نمود.


منبع: روان شناسی رشد لورابرک

متعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش ،روان شناس کودک و نوجوان


کلمات کلیدی:رشد هویت نوجوان,هویت نوجوان,روان شناس کودک نوجوان,روان شناس نوجوان,بهترین روان شناس کودک نوجوان,بهترین روان شناس نوجوان

Share تاريخ: 1395/09/29 مشاهده : 3307

, , , , ,گذاشتن نظر