روانشناسی کودک - آشنایی با مهد کودک

سوال:
سلام خانم دکتر.دختر 3 ساله ای دارم که ترس از مهد کودک رفتن داره چه کار کنم؟

پاسخ:
 سلام خدمت شما مادر عزیز.فرایند عادت کردن به مهد کودک باید طبق یک روال تدریجی صورت بگیره تا کودک با این شرایط وفق پیدا کنه.در این ارتباط لازمه بدونید که در ابتدا پیدا کردن مهدکودکی که با شما برای تطبیق کودک با شرایط جدید همکاری می کنه ، اولین مسئله مهم خواهد بود. .بعد هم ،این که در ابتدا با کودک برای ساعت کوتاهی در مهد قرار بگیرید.به همید ترتیب در طی روزهای بعد، ساعت حضورتون همراه با کودک را افزایش بدهید. از جایی که فکر کردید کودک آماده تر شده ، فاصله فیزیکیتون رو افزایش بدهید و سعی کنید در زمان های کوتاهی کودک را در مهد، تنها بگذارید. فقط یادتون باشه که بدون خداحافظی از کودک جدا نشوید و حتما به کودک بگویید که چه زمانی بر  می گردید . به طور مثال بگویید وقتی میوه ای که خاله آورد رو بخوری ،من بر می گردم یا این که وقتی بازی لگو تمام شد بر می گردم و....از طرفی حتما خوش قول باشید و به زمانی که گفتید وفادار بمانید. به این ترتیب کودک به شما اعتماد می کندو کم کم برای جداشدن تا نصفه روز از شما آماده می شود.

Share تاريخ: 1395/10/07 مشاهده : 1492

, , , , ,گذاشتن نظر