روانشناس نوجوان

ویژگیهای بهترین روانشناس نوجوان چیست

هر روانشناس نوجوان لازم است اطلاعاتی  جامع در مورد دوره نوجوانی داشته باشد و بتواند این اطلاعات کلی را در بافت بوم شناختی هر خانواده و فرهنگ جای داده و از آن بهره بگیرد.لازم است روانشناس نوجوان از ویژگی های رشدی و تغییرات خاص دوره نوجوانی آگاهی کامل و دقیق داشته باشد تا بتواند در این فرایند ،همگام با نوجوان و خانواده  او حرکت نماید.


 به عنوان یک واقعیت ، دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد . دوره ای که با ویژگی هایش از سایر دوران زندگی متمایز و متفاوت  می شود . دوره نوجوانی دوره ای از انتقال بین دوره کودکی و بزرگسالی است. این انتقال ، به معنای عبور  از مرحله ای از رشد به مرحله دیگر می باشد .
نوجوانی ، یک دوره مهم به شمار می رود . زیرا این دوره دارای تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد می باشد . شاید بعضی از دوره های زندگی به دلیل تأثیرات دراز مدت آن پرمعنی و قابل توجه باشند،اما  دوره نوجوانی یکی از دوره هایی است که از جنبه تأثیرات ناگهانی و هم  دراز مدت و اثر گذار ،پر اهمیت باشد . برخی از دوره های  زندگی به دلیل تأثیرات فیزیکی و بدنی با اهمیت و برخی دیگر از لحاظ تأثیرات روانی قابل اعتنا هستند،باز به نظر می رسد که  نوجوانی دارای هر دو جنبه پر اهمیت است.


تغییرات هورمونی بلوغ با ترشح دو هورمون رشد و اکسی توسین رخ می دهد . ترشح این هورمون ها باعث افزایش ابعاد بدن و رسش استخوانی می شوند. رشد جنسی نیز با هورمون های جنسی هدایت می شود.استروژن و آندروژن دارای نقش مهمی در این بین هستند.

در دوره نوجوانی تغییرات و پیشرفت های شناختی مهم نیز در حال رخ دادن هستند. میزان تغییر در نگرش ها و رفتار در طی دوره نوجوانی با میزان تغییر در وضعیت بدنی برابری  می نماید . در طی سال های اولیه نوجوانی ، زمانی که تغییرات بدنی با سرعت انجام می شود ، تغییرات در نگرش ها و رفتار نیز همپا با این تغییرات و با سرعت آنها پیش می رود.

 دیگر متناسب با تغییرات دیگر،تغییر در علائق و دوست داشتن ها نیز رخ می دهد آنچه که در زمان کودکی برایشان مهم بود ، اکنون که درابتدای بزرگسالی قرار دارند ، کمتر اهمیت پیدا می کند .و گاهی مسائلی که در دوره های پیش پراهمیت نبودند ،دارای اهمیت بیشتر می شوند.


در کل به نظر می رسد تغییرات زیستی ،روان شناختی و اجتماعی همراه با هم بر رشد نوجوان اثر می گذارند.از دیدگاه  علمی ،دوره نوجوانی به سه مرحله تقسیم می شود که لازم است یک روانشناس نوجوان با این مراحل آشنا باشد.
 یک متخصص و روانشناس نوجوان با آگاهی از ویژگی های کلی و اصلی دوره نوجوانی و کسب آگاهی نسبت به ویژگی های اختصاصی هر نوجوان و  با توجه به نوع فرهنگ و خانواده هر نوجوان ،در جهت کمک به خانواده و نوجوان گام بر خواهد داشت.
                                                                          
متعلق به سایت : دکتر پریسا خسروتاش،روان شناس کودک ونوجوان

Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 2146گذاشتن نظر