روان شناسی کودک

لازمه روان شناسی کودک

لازمه شناخت رشد کودک ،مطالعه علمی تغییرات در رفتار زیستی ، اجتماعی ،شناختی و عاطفی کودک در طی دوران کودکی است.در روان شناسی کودک  دو سئوال مهم مطرح می شود:

1-    تغییرات کودک در حین رشد چگونه هستند؟
2-    چه عواملی در این تغییرات دخیل هستند؟

روان شناسی کودک به دنبال کشف دلایل و فرایندهایی است که زیر بنای این تغییرات رشدی هستند.دلایل متعددی برای مطالعه کودکان وجود دارد.یکی از این دلایل این است که مسیرهای رشد را بررسی کنیم و عوامل تاثیر گذار بر این فرایند ها را شناخته ودر جهت تسهیل این فرایندها قدم برداریم.به نظر می رسد مشاهده بعضی از این فرایندها در کودکان ساده تر از بزرگسالان اتفاق می افتد.به همین دلیل، به مطالعه رفتار کودک می پردازد تا با درک بهتر رفتار کودک ،به شناخت بهتر رفتار بزرگسال نائل شود.
اطلاعات بهترو بیشتر در زمینه رشد کودک می تواند به همه افراد جامعه که به آینده کودکان می اندیشند ،مثل والدین ،معلمان ،پژوهشگران کودک ،برنامه نویسان آموزش و پرورش ،مسئولان مدارس و مهد کودک ها کمک کند.در کل به نظر می رسد روان شناسی کودک بتواند هم در زمینه رشد طبیعی و نرمال کودک و پیشگیری از مسائل و مشکلات در آینده کودک تاثیر گذار باشد.
                                               
                                                            پریسا خسروتاش
                                                   کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی
                                                      روان شناس کودک نوجوان 

Share تاريخ: 1394/09/28 مشاهده : 1204گذاشتن نظر