روانشناسی کودک - بازی نمایشی با کودک با استفاده از عروسک های دستی

بازی نمایشی با کودک با استفاده از عروسک های دستی

بازی نمایشی با کودک با استفاده از عروسک های دستی
در بازی های نمایشی، عروسک های دستی می توانند به شکل شخصیت های مختلف خود را نشان دهند.در موقعیت نمایش ،کودک به عروسک ها شخصیت می دهد و افکار و باورهای خود را به آنها نسبت داده و فرافکنی می کند . از طرفی رفتارهای خودش را از طریق آنها به نمایش می گذارد و کلماتی را که خود دوست دارد بیان کند ،از طریق آنها بیان می کند.

در اینجا لازم است تفاوتی بین ایفای نقش در داستان نمایشی و بازی با عروسک های دستی قائل شویم. در بازی نمایشی ،کودک به ایفای نقش های داستان نمایشی اقدام می کند و با آن شخصیت ها همانند سازی می کند و به طور واقعی برای مقطعی از زمان در قالب شخصیت خاصی قرار می گیرد. اما  در موقعیت  بازی با عروسک های دستی ، کودک ،عروسک ها را جدا از خودش در نظر می گیرد و بدون هیچ محدودیتی ،عقاید ،باورها  و ویژگی هایی که معتقد است متعلق به خودش نیست  را به آنها نسبت می دهد.  از طرفی با کمک آنها کودک قادر می شود ،موضوعات و احساسات مهم خود را به شکلی مبدل در فضایی راحت بیان کند. در طی استفاده از عروسک های نرم ،کودک به طور غیر مستقیم با موضوعاتی مواجه می شود که در واقعیت به عنوان ویژگی هایش نمی پذیرد.دانستن این تفاوت برای والدین و مربیان مهدکودک می تواند بسیار مفید و تاثیر گذار باشد. عروسک ها و اسباب بازی های نرم می توانند در این موارد به ما کمک نمایند:1-تسلط بر وقایع و اتفاقات
در این شرایط کودک فرصتی برای برخورد مجدد با تجربیات ناخوشایند را خواهد داشت. او در این شرایط توانایی تسلط بر آن تجربه را به دست خواهد آورد.مثلا یک کودک کم رو و خجالتی می تواند در موقعیت داستان به کودکی فعال تر و جسورتر تبدیل شود و بارها این موقعیت تکرار شود تا باور کودک نسبت به توانمندی اش تغییر پیدا کند.2- بهبود مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری قوی تر
در موقعیت نمایش و بازی با عروسک ها ،کودک می تواند تعداد زیادی از راه حل های احتمالی را کشف کند تا ازبین آنها به انتخاب دقیق تری برای فرصت های واقعی زندگی برسد. یعنی در طی این بازی ها فرصت هایی که در اختیار کودک قرار می گیرد افزایش خواهد یافت.3- افزایش مهارت های اجتماعی و ارتباطی
چون در موقعیت های داستان ،روان شناس کودک نیز با کودک همراه می شود ،باعث می شود تا با همراهی مشاور و دریافت تقویت کننده های مثبت و منفی از جانب او ،کودک به شناخت رفتار اجتماعی مناسب و نامناسب در موقعیت های واقعی زندگی دست پیدا کند.

4 افزایش قدرت درک و شناخت نسبت به موقعیت ها
کودک چون در موقعیت داستان و نمایش به نقطه نظرات شخصیت ها توجه می نماید، باعث می شود شناخت بیشتری نسبت به موقعیت های واقعی  و افراد واقعی موجود درمحیط زندگی اش کسب نماید.منبع:کاترین گلدارد ،مشاوره با کودکان

متعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش ،روان شناس کودک و نوجوان
Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 2316گذاشتن نظر