روانشناسی کودک - حالت های مختلف نوزاد (حالات خواب –بیداری و بینابین)

حالت های مختلف نوزاد (حالات خواب –بیداری و بینابین)

دانشمندی به نام وولف (1966) ملاک هایی ذکر کرده که می توان با توجه به آنها نوزاد را در 6 حالت متفاوت توصیف کرد:

1-خواب منظم: در این حالت نوزاد  چشمانش بسته است و تقریبا بی حرکت است.دارای تنفس کند و منظم است . چهره اش در حالت آرامش و بدون هیچ شکلک قرار دارد و پلک هایش نیز حرکتی ندارند.

2- خواب نامنظم: در این حالت ،چشمان نوزاد بسته است ولی اعضا بدنش دارای حرکاتی نرم است که به طور مداوم رخ می دهند. در این حالت ،گاهی نوزاد به خود می پیچد ،گاهی در صورتش شکلک هایی دیده می شود و چشم هایش سریع و به طور پراکنده حرکت می کند.در ضمن تنفس نوزاد به شکلی نامنظم رخ می دهد و دارای سرعت بیشتری نسبت به خواب منظم است.

3- خواب آلودگی: در این حالت چشم ها گاهی باز و گاهی بسته است..حالت تنفس سریعتر از خواب منظم است ولی دارای نظم می باشد. اگر چشم های نوزاد را در حالت باز مشاهده کنید ،گاهی سنگین و گاهی در حالت خیرگی قرار دارد.


4-حالت غیر فعال و در عین حال دارای هوشیاری: چشم های نوزاد در این حالت باز است و می تواند با نگاه خود اشیا را دنبال کندو توانایی دنبال کردن اشیا در حالت افقی و عمودی را دارا می باشد.در این حالت صورت بی حرکت و بدون هیچ شکلکی است.


5-فعالیت در حین بیداری:به طور دائم دارای فعالیت حرکتی پراکنده  است و تمامی اندام های خود را حرکت می دهد.چشم هایش باز است و تنفس به طور نا منظم رخ می دهد.

6-گریه: همراه با حرکات پراکنده و شدید ،گریه نیز می کند.
منبع:
Wolff,P.H.(1966).The causes ,controlsand organization of behavior in the neonate.Psychological Issues,5(1,Whole No.17).


                                                                  
متعلق به سایت : دکتر پریسا خسروتاش ،روان شناس کودک و نوجوان

Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 2604گذاشتن نظر