روانشناسی کودک -کودکان دارای بیش فعالی و نقص تمرکز( قسمت دوم)وکمک به افزایش حرف شنوی کودکان ADHD

کودکان دارای بیش فعالی و نقص تمرکز( قسمت دوم)وکمک به افزایش حرف شنوی کودکان ADHD

برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان ADHD و افزایش حرف شنوی آنها لازم است به موارد زیر دقت نمایید:

- قبل از ارائه دستورات ،توجه کودک را به خود جلب کنید سپس ارائه کلام نمایید. در این زمینه لازم است بدانید بهتر است با کودک ارتباط چشمی برقرار کنید و او را لمس نمایید .

- برای کودک مراحل انجام تکالیفی که از او می خواهید را به دقت نشان دهید و قدم به قدم با او پیش بروید.
- اگر تلویزیون یا موسیقی روشن  است،ابتدا آن را خاموش نمایید تا بهتر روی صحبت های شما متمرکز شود.

- تکالیف را به مراحل کوچک تقسیم کنید و در صورت امکان در هر مرحله یک قسمت از تکلیف را از کودک بخواهید.

- برای کودکان بزرگتر از علائم نوشتاری جهت ارائه تکلیف بهره بگیرید تا استفاده از این علائم ،یاد آوری را تسهیل نماید.

- در حین ارائه تکالیف از ارائه جزییات و مطالب غیر مفید پرهیز نمایید.

- اگر کودک از دستورالعمل پیروی کرد ،او را تشویق نمایید.

- هر جا لازم شد برای انجام تکالیف و دستورات در کنارش باشید و به او کمک نمایید.

- از ارائه دستورات مبهم و غیر واضح خودداری نمایید.

-اگر تکلیفی سخت است ،آن را به بازی تبدیل نمایید تا سختی آن تعدیل شود و کودک با انگیزه بیشتری آن را انجام دهد.
The ADD/ADHD ,checklist.2nd,ed,2008,Rif,Sandra,F


                                              گردآوری:پریسا خسروتاش
                                        کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی
                                             روان شناس کودک نوجوانShare تاريخ: 1395/10/07 مشاهده : 1363گذاشتن نظر