روانشناسی کودک - کودکان دارای بیش فعالی- نقص تمرکز)قسمت سوم)وکمک به کاهش رفتارهای مشکل زا(ADHD)

کودکان دارای بیش فعالی- نقص تمرکز)قسمت سوم)وکمک به کاهش رفتارهای مشکل زا(ADHD)

کودکان ADHD دارای مشکلات زیادی هستند.به طور مثال آنها دردسرهای زیادی تولید می کنند و به اصطلاح خراب کاری می کنند. در این مقاله سعی بر این است تا راهکارهایی برای کاهش این مشکلات در اختیار والدین قرار گیرد.به  راهکارهای زیر دقت نمایید:

-    تا جایی که امکان دارد قوانینی که قابلیت پیش بینی دارند ،در منزل داشته باشید تا کودک تکلیف خود را در ارتباط با شرایط متفاوت بداند.

-    سعی کنید از روش های تصویری و دیداری برای ارائه کارهای روزمره بهره بگیرید. به طور مثال از جداول و نوشتار بر روی کاغذ و وایت برد بهره بگیرید.

-    به دقت رفتارهای پذیرفتنی و غیر پذیرفتنی و پیامدهای هر رفتار(پاداش ها و تنبیه ها) را مشخص کنید .

-    محیط خانه را برای کاهش مشکلات آماده کنید تا کمتر به کودک ADHD بکن نکن بگویید. هر چه میزان امرو نهی بیشتر باشد ،کودک نا آرام تر و دارای مشکلات بیشتر خواهد بود.

-    سعی کنید کودک خیلی خسته نشود و زمان خواب آرامش داشته باشد.


-    برای توقف یک کار ،رها کردن وسراغ کار دیگر رفتن برای این کودکان سخت است. برای این که آماده ترک کاری شوند و کاری دیگر را آغاز کنند ،لازم است به وسیله ساعت زنگداری او را از پایان کاری و شروع کار دیگری مطلع نمایید.
-    

-    به کودک امکان دهید تا فعالیت جسمی داشته باشد و سعی کنید هیجان خود را در محیط هایی مثل پارک تخلیه کند.

The ADD/ADHD ,checklist.2nd,ed,2008,Rif,Sandra,F

                                              گردآوری:پریسا خسروتاش
                                        کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی
                                             روان شناس کودک نوجوان

Share تاريخ: 1395/10/07 مشاهده : 1382گذاشتن نظر