روانشناسی کودک -بیش فعالی- نقص تمرکز (قسمت اول)وراهکارهایی جهت کمک به کودکان دارای بیش فعالی- نقص تمرکز ADHD))

بیش فعالی- نقص تمرکز (قسمت اول)وراهکارهایی جهت کمک به کودکان دارای  بیش فعالی- نقص تمرکز ADHD))

در این  سلسله مقالات سعی بر این است که به تعدادی از روش های درمانی و کمک به کودکان ADHD اشاره شود. در این مقاله به موضوع تقویت حافظه این کودکان پرداخته خواهد شد:

این کودکان دارای حافظه ضعیفی هستند. آنها در هنگام تدریس معلم دارای تمرکز کافی نیستند.در ضمن آنها در توالی حافظه دیداری و شنیداری نیز دارای مشکل هستند. این مسئله ممکن است در زمینه به خاطر سپردن ترتیب حروف در کلمه  و ترتیب عددها خودش را نشان دهد. به همین دلیل لازم است حافظه این کودکان مورد تقویت قرار گیرد.برای تقویت حافظه  آنها لازم است به موارد زیر توجه شود:

-    انتظار خود برای این  که کودک، تکالیف خود را به دقت انجام دهد را تعدیل نمایید. بدانید که نیاز است نظارت و بررسی همیشگی بر روی کارهای کودک صورت گیرد.

-    سعی کنید با روش های مختلف مرور بیشتری بر روی تکالیفش  صورت گیرد.


-    به او یاد دهید تا از یادداشت های کوچک برای در خاطر ماندن دستورالعمل ها استفاده نماید.

-    برای این که اطلاعات، بهتر در خاطر کودک بماند ،آنها را به شکل شعر و ریتمیک تبدیل نمایید.

-    سعی کنید به او یاد دهید تا آنچه یاد گرفته است را به دیگری  تدریس کند. از این طریق اطلاعات، بهتر در ذهنش تثبیت می شوند.

-    در هنگام یاد دادن مطالب ،از شور و هیجان بهره بگیرید. از این طریق اطلاعات، بهتر در حافظه ثبت می شود. به طور مثال همراه با مطلب قصه بگویید ،شعر بخوانید و حتی حرکات ریتمیک تولید نمایید.

-    
-    به کودک یاد بدهید تا بین اطلاعاتی که یاد می گیرد ،پیوندها و اتصالات معنادار برقرار کند . این اتصالات یادآوری مطالب را تسریع می نماید . مثلا به خاطر سپردن دو حرف بر اساس شکل یا صدای شبیه یکدیگر صورت بگیرد ،یادگیری دو نماد  و مفهوم ریاضی بر اساس شباهت و یا حتی تضاد های بین آنها آموزش داده شود.

-    اطلاعات را در بخش های مختلف به کودک ارائه دهید . قسمت قسمت کردن اطلاعات یادسپاری مطالب را تقویت می کند.

-    A Practical References for Parents and Teachers,ADHDH.ADD,Rif,Sandra,F

                                                    گرد آوری:پریسا خسروتاش
                                   کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی
                                         روان شناس کودک نوجوان


Share تاريخ: 1395/10/07 مشاهده : 1766گذاشتن نظر